Wednesday, September 4, 2013

ಜಾಹೀರಾತು


ಸುಗಂಧ ಭರಿತ

ಸೋಪುಗಳನ್ನು

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಸಿ

ನೊರೆಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಊದಿ

ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಕ್ಕು...ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು

ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಡಗಿಸಿ

ತನಗಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತ

ಪ್ರಿಯಕರನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದುಅವನು ಅವಳ ದೇಹ

ಗಂಧದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗುವ

2 ನಿಮಿಷದ ಜಾಹೀರಾತುಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವುದನ್ನೂ

ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದರೆ ದೇಹ

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು

ಬದುಕು ಆಕೆಗೆ ಕಲಿಸಿದಾಗ

ಅವಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ

ಮೀಯಲಿಲ್ಲ...

ಅವಳ ದೇಹಗಂಧವನ್ನರಸಿ

ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ!