ಮರಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು

ನೀನು ಅಂತರಾತ್ಮದ ಕರೆಗೆ
ಓಗೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದಾಗ

ಕಡಲತಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದ
ನಿಟ್ಟುಸಿರು


ಪ್ರೀತಿಯ ಆಲಿಂಗನವ ಬಯಸಿದ

ಎಳೆ ಮೈಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಿಂಚನ

ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಚಿಪ್ಪಿನೆಡೆಯಲಿ

ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮುತ್ತು

ಹೊರಬರಲು ಕಾಯುವ ವೇಳೆ

ಏಕಾಂತದಲೊಂದು ಬಯಕೆ


ನಿನ್ನೊಡಲಿಗೆ ಬರಲೆ?


ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ

ಒದ್ದೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಗುರುತುಅಮ್ಮನಂತಿರುವ ಕಡಲು

ಬೇಡವೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೂಈ ಬಂಧನವ ಕಳಚಿ

ಸಾಧಿಸುವುದೇನು ಬಂತು?ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲೂ

ಕಂಬನಿಯ ಕತೆಗಳ ಅಳಿದುಳಿದ ಸಾಲು

ಹರಿದು ಹಾಕಿದ ಪುಟಗಳಲಿ

ನೆನಪುಗಳ ಕುರುಹುಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯನ್ನಪ್ಪಳಿಸಿದ ನೀರ ಹನಿಯೊಂದು

ಪ್ರೀತಿಯನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿ

ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತಿದೆನೀರ ಗುಳ್ಳೆಗಳಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ಅಲೆಗಳಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ಮಾಯವಾದಾಗಏಕಾಂತದ ಕೋಟೆಯಲಿ

ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ

Comments

Popular posts from this blog

ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಘಮ

ಬಸ್ ಪಯಣದ ಸುಖ

ನಾನೆಂಬ ಸ್ತ್ರೀ