ನಡೆ ಪಾಡು


ಹಸಿವಿನ ಸಂಪತ್ತು

ಪ್ರೇಮದ ನೋವೂ

ಅಸ್ತಮವಾದಾಗ

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಾನು

ಬಡತನದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆಏನೂ ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸದವರೂ

ಏನೂ ಬಯಸದವರೂ

ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲಕೂಡಿಸುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು

ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ

ವಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಶರೀರಗಳು

ನನ್ನನ್ನು ಹಾದು ಹೋದುವುರಕ್ತಗಳಿಲ್ಲದ ಆ ದೇಹ ಸೊರಗಿತ್ತು

ಆಶ್ಚರ್ಯ!

ನಾನೂ ಅವರ

ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ

ನನ್ನನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾರು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ

ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆನಾನು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಲು

ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ

ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಯಾರೆಂದು

ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿದ್ದರುಅಟ್ಟಹಾಸಗೈದು ಹಾದು ಹೋದ

ಗಬ್ಬು ನಾತದ ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿ

ನನ್ನನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರೂ

ಸುರಿದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗಂಧವಿರಲಿಲ್ಲಸುಸ್ತಾದಾಗ ಮಲಗಲು

ಜಾಗ ಹುಡುಕಿದರೂ

ಹಲವಾರು ಬೆಳಕುಗಳ ನಡುವೆ

ಕಪ್ಪು ಬೆಳಕಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಯ್ತುನೆರಳಿಗಾಗಿ ಬಯಸಿ

ಓಡುವ ಮರಗಳ

ಓಡುತ್ತಿರುವ ನೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗದೆ

ಸುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆಈಗ ನಾನು ಭೂಮಿಗೂ ಬೇಡವಾದೆಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುತ್ತಾ

ಭಾರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು

ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ

ನಿಂತೆ!.

Comments

Popular posts from this blog

ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಘಮ

ಬಸ್ ಪಯಣದ ಸುಖ

ನಾನೆಂಬ ಸ್ತ್ರೀ